Advokater

 • Per S. Johannessen (H)

  Partner

  Per er partner og daglig leder i Sentrum Advokater, hvor han har praktisert som advokat i 36 år. Han har solid erfaring med prosedyre i sivile- og straffesaker og har hatt møterett for Høyesterett siden 1993.

  Per arbeider primært med kontrakts- og selskapsrett, konkurs- og strafferett. Han benyttes også av domstolene som bostyrer for dødsbo og konkursbo og er fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett, Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

  Per har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Horgen & Leonthin og som dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete.

 • Vidar Zahl Arntzen

  Partner

  Vidar er partner i Sentrum Advokater, hvor han har praktisert som advokat i 17 år. Han har bred praksis fra prosedyre i sivile- og straffesaker, og har sin nøkkelkompetanse innen kontraktsrett, konkursrett, arverett, skiftebehandling, barnevernsrett og strafferett.

  Vidar benyttes i tillegg av domstolene som bostyrer for dødsbo og konkursbo, og er fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

 • Line Lyche

  Advokatfullmektig

  Line er utdannet jurist fra Det juridiske fakultet i Oslo (2013) og Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland).

  Fra Universitetet i Oslo har Line fordypning innenfor EU/EØS-rett, mens hun fra Universitetet i Amsterdam har valgfag innenfor internasjonal strafferett, utlendingsrett, barnerett, EU-rett og internasjonale menneskerettigheter. Hun har også fagbakgrunn fra retorikk og kriminologi. Line arbeider særskilt med strafferett, barnevern, utlendingsrett, barnefordeling og arv- og familierett.

  Line har tidligere arbeidet i Utlendingsavsnittet ved Oslo politidistrikt og har vært ansatt hos Sentrum Advokater siden august 2016.