Saksområder

Sentrum Advokater AS er et prosedyreorientert advokatfirma som yter bistand innenfor de fleste juridiske fagområder.

Firmaet består av to advokater, advokatfullmektig og sekretær. Vi er lokalisert i Vadsø sentrum, men påtar oss oppdrag fra hele Finnmark fylke.

Vår mest erfarne advokat, Per S. Johannessen, har møterett for Høyesterett og opptrer som fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett, Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Advokat Vidar Zahl Arntzen opptrer også som fast forsvarer ved Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Begge advokatene benyttes i tillegg av domstolene som bostyrere for dødsbo og konkursbo.

Samtlige av våre advokater er medlem i Den Norske Advokatforening.

Vi påtar oss oppdrag innenfor følgende rettsområder:

 • Arbeidsrett, herunder oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold
 • Arv- og familierett, herunder opprettelse av testament, ektepakt og samboeravtale
 • Arv- og skifterett, herunder dødsbo, skifteoppgjør mellom ektefeller og samboeroppgjør
 • Barnefordeling, herunder fast bosted og samvær
 • Barnevern, herunder akuttvedtak, omsorgsovertakelse og tilbakeføring
 • Erstatning og forsikringsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forretningsjus
 • Forvaltnings- og kommunalrett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Sjørett, herunder berging og arrest av fartøy
 • Strafferett, herunder forsvarer og bistandsoppdrag