Staff

 • Per S. Johannessen (H)

  Partner

  Per er partner og daglig leder i Sentrum Advokater, hvor han har praktisert som advokat i 36 år. Han har solid erfaring med prosedyre i sivile- og straffesaker og har hatt møterett for Høyesterett siden 1993.

  Per arbeider primært med kontrakts- og selskapsrett, konkurs- og strafferett. Han benyttes også av domstolene som bostyrer for dødsbo og konkursbo og er fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett, Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

  Per har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Horgen & Leonthin og som dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete.

 • Vidar Zahl Arntzen

  Partner

  Vidar er partner i Sentrum Advokater, hvor han har praktisert som advokat i 17 år. Han har bred praksis fra prosedyre i sivile- og straffesaker, og har sin nøkkelkompetanse innen kontraktsrett, konkursrett, arverett, skiftebehandling, barnevernsrett og strafferett.

  Vidar benyttes i tillegg av domstolene som bostyrer for dødsbo og konkursbo, og er fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.