Per S. Johannessen (H)

Per S. Johannessen (H)

Partner

Per er partner og daglig leder i Sentrum Advokater, hvor han har praktisert som advokat i 36 år. Han har solid erfaring med prosedyre i sivile- og straffesaker og har hatt møterett for Høyesterett siden 1993.

Per arbeider primært med kontrakts- og selskapsrett, konkurs- og strafferett. Han benyttes også av domstolene som bostyrer for dødsbo og konkursbo og er fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett, Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Per har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Horgen & Leonthin og som dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete.