Vidar Zahl Arntzen

Vidar Zahl Arntzen

Partner

Vidar er partner i Sentrum Advokater, hvor han har praktisert som advokat i 17 år. Han har bred praksis fra prosedyre i sivile- og straffesaker, og har sin nøkkelkompetanse innen kontraktsrett, konkursrett, arverett, skiftebehandling, barnevernsrett og strafferett.

Vidar benyttes i tillegg av domstolene som bostyrer for dødsbo og konkursbo, og er fast forsvarer for Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.